środa, 02 wrzesień 2015
Strona startowa IS
Ostatnio dodano na stronach Izby i urzędów skarbowych
Zmiany w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Drukuj E-mail

Z dniem 1 września 2011 r. weszła w życie część przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 171, poz. 1016), które wywołują istotne zmiany w zakresie spraw ewidencji podatników uregulowanych ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. - Dz. U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 ze zm.). Z uwagi na istotność zmian, a także konieczność przygotowania odpowiednich rozwiązań w zakresie systemów informatycznych eksploatowanych w urzędach skarbowych część przepisów nowelizacji z dnia 29 lipca 2011 r. zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r.

Podstawowym celem powyższej nowelizacji jest usprawnienie i uproszczenie systemu ewidencji i identyfikacji podatników i płatników poprzez:

 

 • ograniczenie liczby identyfikatorów, którymi muszą posługiwać się podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
 • odstąpienie od obowiązku składania zgłoszenia identyfikacyjnego (w celu nadania NIP) przez podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
 • usprawnienie działania administracji przez odstąpienie od kilkukrotnego wprowadzania tych samych danych do różnych rejestrów;
 • zwiększenie efektywności przetwarzania danych identyfikacyjnych oraz poprawa ich jakości.Podstawowa zmiana wprowadzona mocą w/w ustawy polega na ograniczeniu kręgu podmiotów zobowiązanych do posługiwania się NIP. Ustawa wprowadza bowiem nową instytucję, tzw. identyfikator podatkowy. Identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, bądź NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. W konsekwencji ograniczony został zakres obowiązku dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego, przez wyłączenie z tego obowiązku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
Ustawa wprowadza zmiany dostosowujące w 65 ustawach. Przepisy ustawy wchodzą w życie w dwóch terminach: z dniem 1 września 2011 r. oraz 1 stycznia 2012 r.
Najistotniejsze zmiany, które zaczęły obowiązywać od dnia 1 września 2011 r.:

 

 • wprowadza się identyfikator podatkowy, którym jest:
  • numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
  • NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
 • zmienia się procedura nadawania NIP – nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP),
 • naczelnik urzędu skarbowego wydaje niezwłocznie potwierdzenie nadania NIP (zamiast decyzji o nadaniu NIP), nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego,
 • w przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą potwierdzenie NIP wydaje się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego,
 • naczelnik urzędu skarbowego wydaje zaświadczenie lub informację o nadanym

 

NIP – za czynność tą pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 21 zł
Ponadto zgodnie z art. 69 zawartym w przepisach przejściowych do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw w okresie od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. od podatników, dla których identyfikatorem podatkowym jest PESEL, nie można żądać numeru identyfikacji podatkowej, jeżeli obowiązek jego przedstawienia nie wynika z przepisu prawa.
Zmiany, które zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r.:

 

 • zaniechanie obowiązku składania zgłoszenia identyfikacyjnego przez osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 • brak konieczności zgłaszania do urzędu skarbowego zmian w zakresie danych objętych rejestrem PESEL,
 • w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL, nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.


Ponadto z dniem 1 stycznia 2012 r. znosi się numer identyfikacji podatkowej nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (art. 67 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw).
Dotychczasowe formularze NIP zachowują ważność do czasu opublikowania rozporządzenia wykonawczego, w którym zostaną określone nowe wzory, jednak nie dłużej niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wzór wniosku o zaświadczenie o nadaniu NIP

 

Uprzejmie informujemy, iż od 1 września 2011 r. naczelnicy urzędów skarbowych wydają:

 1. zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, na wniosek tego podmiotu;
 2. informację o nadanym NIP podmiotowi, na wniosek osoby trzeciej zawierający dane podmiotu, o którego NIP wystąpiono.
  Wydanie takich informacji podlega opłacie skarbowej w wysokości 21 zł.

Wzór wniosku udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów w zakładce: Publikacje - Wzory wniosków. Dodatkowo wniosek został zamieszczony na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce: Podatki - Formularze podatkowe - NIP. 

Wzór ten stanowi jednocześnie:

 • wzór wniosku o zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, oraz
 • wzór wniosku osoby trzeciej o informację o NIP nadanym podmiotowi.

 

UWAGA: z dniem 1 września br. nie stosuje się już wniosku o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP-5).


Podmiot udostępniający: Dyrektor IS Bydgoszcz
Wytworzył: Cichański Maciej (IS Bydgoszcz)
Udostępnił: Cichański Maciej (IS Bydgoszcz)
Modyfikował: Cichański Maciej (IS Bydgoszcz)
Data wytworzenia: ( środa, 07 września 2011 )
Data udostępnienia: ( wtorek, 06 września 2011 )
Ostatnia zmiana: ( środa, 07 września 2011 )
Ten dokument obejrzano: 16371 razy
18762087 Odwiedzin na stronie
Ważne: Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.